Make your own free website on Tripod.com

Assalamualaikum

 

Mas, iki function Y2K. Aku ora pernah nganggo function iki, soale yen setiap proses sing nganggo ‘Date’ kudu diwenehi Y2kdate, dadine ora efisien. Aku luwih seneng nganggo SET CENTURY ON, cuman resikone user kudu nginput tahun 4 digit.

 

Iki screen UI2 yen nganggo SET CENT ON, neng kolom date kudu ditambah jarak 2 digit, soale UI2 ora biso nampilke yyyy/mm/dd. Terus neng nggone display kudu ditambah function transform, tergantung format date-mu, yen dd/mm/yyyy yo transform( myDate, “99/99/9999” ), ingat… tahun kudu 4 digit.

 

Yo wis, semene ndhisik. Salam kanggo keluarga……..

 

Wassalammualaikum,

Heksa

 

 

Function  y2kdate(pm_date) 

local  myy , mmm

myy = year(pm_date)

mmm = month(pm_date)

 

IF myy >=1900  .and.  myy <= 1949

     if myy =1900  .and. mmm <= 2 

         pm_date = pm_date + 36524 

     else

         pm_date = pm_date + 36525  &&  (36525 days =  100 Years)

     endif

ENDIF

 

return(pm_date)

 

Contoh:

 

if y2kdate(WELDER->termindte) < y2kdate(mfindate) .and. ;

   .not. empty(WELDER->termindte) 

   return errmsg('Welder terminated before date welded')

endif